You and Your Teenager – Niuean version

You and Your Teenager – Niuean version

HE Code: 
HE1708
Language: 
Also available in: 
Format: 
Pamphlet A5
Publication date: 
1 June 2004
Status: This resource is online only.
Information in Niuean about safe sexual practices. For parents and caregivers to discuss with teenagers.

Ko koe mo e tama haau

Mitaki tugi e magola ti tu tagaloa e monuina he fakafetui.

Mahuiga mo e fiafia lahi e tagata fanau tama, ka e kaeke ke onoono a taua ki ai, nakai ko e gahua mukamuka. Uka mo e tupetupe e loto ha ko e tau puhala ke hataki aki e tau tama fuata. Falu mogo kua manatu fakaagitau a taua he manamanatu ko e mitaki nakai e tau kapitiga he tau fanau ha taua ne feoaki ke he tau magaaho.

Liga to nakai tonuhia e tau manamanatuaga he tau fuata he vaha nei ha ko e tau tala logona ke he matakupu tau momohe mai he falu leo taogo kehekehe tuga e TV, letio, nusipepa mo e aga he fuata, tau kapitiga, tau lotu mo e tau magafaoa. Nakai tatai tumau e tau fakailoaga kehekehe nei, ti kua uka lahi e tau mamatua ke fakatutala fakahako ke he ha laua a tama taane po ke tama fifine.

Ko e mena ia kua tamata ai e mautolu e tau fakailoaaga nei ke lagomatai aki e tau fuata ke he tau puhala leveki puipuiaga tino.

Ko e mena fuafua kelea e tau fakatutalaaga mo e tama haau, ka e mua atu kaeke ko e tala ke he moui taane mo e moui fifine. Nakai ko e aga ha tautolu a ia ke tutala noa e mouiaga ia. Ka kua tokologa ha tautolu a tau fuata ikiiki he Atu Pasifika ne kua hohoko tuai ke he moui ia ka e nakai la maama lahi ia ha lautolu a tau fifiliaga.

Kua lata tonu ni e tau fuata ke moua taha magaaho ke manamanatu fakahokulo ke he ha lautolu a tau momoui, pihia mo e moui faka taane mo e faka fifine kua hagahaga mitaki kia lautolu a to hoko atu ke he moui ia.

Kua lata he tau fuata ke iloa na maeke a kita ke pehe "nakai" ka e fakatali na to hoko mai e magaaho tonu ke lata ai.

Ka kua lata foki a lautolu ke iloa e tau puhala leveki puipuiaga tino.

Kaeke kua fifili he tau fuata atu Pasifika ke fefakafetuiaki po ke tau momohe ka e nakai fakaaoga ha leveki puipiuiaga tino, to mui mai e falu lekua tuga ko e fatu noa mo e po ke moua he tau gagao pikitia kelea (STI).

 • Fakalahi 3 e tau numela he tau fuata pasifika ka moua he taha faga gagao maiafi (chlamydia) he fakatatai mo e tau fuata palagi.
 • Fakalahi 9 e tau numela he tau fuata pasifika ka moua he taha faga gagao maiafi (gonorrhoea) he fakatatai mo e tau fuata palagi.
 • Mua atu e tokologa he tau fuata pasifika kua moua taha po ke loga e tau faga gagao pikitia kelea kehekehe he taha ni e mogo.

Mahuiga lahi ke fakatutala e matakupu leveki puipuiaga tino ke taofi aki e fakatolomakiaga he tau gagao pikitia kelea nei he tau fuata ha Niu Silani.

Lolomi e tau fakailoaaga nei ke fakaaoga ke he tau fakatutalaaga haau mo te tama po ke iloa e tau puhala leveki puipuiaga tino ke ua fatu noa mo e moua e ia e tau gagao pikitia kelea kehekehe.

Tau kakano uho ati fakatutala ai

 • Tolomaki fakahaga e tau gagao pikitia kelea ke he tau fuata.
 • Mukamuka ke fatu noa.
 • Fakatolomaki foki ki mua e tau numela he tau tagata kua pikitia he HIV.
 • Maeke he tau gagao pikitia kelea nei ke fakatufua a koe po ke faka hagahaga kelea e moui haau he mogo ne fatu ai mo e oti e fanau.
 • Ko e tau gagao mamahi, pela, magiho mo e fakatafea.
 • To nakai mukamuka ke moua e tau gagao pikitia nei po ke HIV ka fakaaoga e momi (condom).

Tau puhala ke lagomatai aki a koe mo e haau a tama ke he tau leveki puipuiaga tino

Manamanatu ke he haau a moui

Nakai mukamuka e tutala he moui taane mo e moui fifine ke he tama taane po ke tama fifine haau. Loga e tau puhala lagomatai kehekehe ma haau kaeke kua hagahaga mitaki ha mua a tau fakatutalaaga. Ka e kaeke ke nakai hagahaga mitaki, tutala mo e tau kapitiga uho, tau lafu, ekekafo po ke tau takitaki lotu.

Tutala fakalaulahi

Iloa nakai he tama e haau a tau manatu ke he moui taane mo e moui fifine to fai fakamauaga po ke fatu noa he fuata? Ko e heigoa la haana ka taute kaeke kua pihia? Iloa nakai he tau fanau e leveki puipuiaga tino? Loga lahi e tau huhu ke he matakupu nei.

Liga iloa he tama e haau a tau lagomatai fakaakoaga ke moua taha gahua mitaki anoiha ma haana, ka e kua e tau fe kapitigaaki ti tau momohe.

Ha kua lata e tau fuata ke iloa e tau fakailoaaga ke he tau gagao pikitia kelea oti mo e leveki puipuiaga tino. Mahuiga foki ke lagomatai atu ke maama e lautolu e moui taane mo e moui fifine, ko e mahani ofaofa, mailoga tagata mo e tau levekiaga. Ha kua fai fakatutalaaga a mua ke he faahi manamanatuaga he moui ia, to maeke e tama haau ke taute taha fifiliaga ke leveki mo e puipui haana tino ha kua iloa tuai.

Huhu mo e tali

Ko e heigoa e STI?

Moua e tau gagao pikitia kelea po ke STI ha ko e fakalatahaaga he taane mo e fifine kua tau momohe. Puipui he momi e tino haau mai he tau gagao maiafi mo e tau moko HIV. Mamahi e tino ka moua e tau gagao maiafi mo e maeke ke fakatufua, fakafai gagao kenesa mo e falu gagao kelea foki e tino. Falu mogo kua pela, magiho po ke fakatafea, po ke nakai mamahi, mo e nakai fai fakakiteaga.

Ke moua e puipuiaga katoa, fakaaoga fakamitaki e tau momi, mo e fakaaoga he tau magaaho oti ka tau momohe ai.

To fakaohooho nakai ke he haku tama ka tutala ke fakaaoga e momi?

Fia loto ka haku tama fuata ke fia tau momohe mo e haana kapitiga ka fakatutala tumau ke he fakaaogaaga he momi?

Nakai, to nakai fakaohooho he tau fakatutalaaga ha mua e tama haau ke fano ke tau momohe mo e tau fifine, po ke taute laga loga pihia. Ka to liga ke fakaaoga tumau e ia e momi he tau magaaho tau momohe I mua, ke leveki puipui aki haana tino mai he tau gagao pikitia kelea.

Toko fiha e tau fuata ne fae tau momohe?

Taha kumikumiaga fuata ko e 20 pasene e tau fanau aoga tokoluga ne fa e tau momohe ka ko e taha talahauaga foki he tau fanau 14 – 15 e tau tau moui ha he vaha loto he 30 ke 40 e tau pasene.

Ko e ha ne nakai fakalaulahi ai ke fakatali?

Kua lata ke lagomatai fakalahi atu e tau fuata kua fifili ke fakatali po ke nakai tau momohe. Lata a lautolu ne fa e tau momohe ke fai leveki puipuiaga tino ke ua moua e tau gagao pikitia kelea.

Kitia ai ke he tau kumikumiaga ko e tau fuata ne matutaki ke he tau fakaholoaga fakatali, ko e mogo ka tau momohe ai, nakai fakaaoga ha sega vai po ke momi, mo e nakai pulotu ke he tau gagao pikitia tau momohe mo e tau puhala leveki puipuiaga tino.

Nakai kia ko e gahua he tau matua a ia ke fakaako e tau fanau?

Mahuiga lahi e gahua nei he tau mamatua ke fakaako e tau fanau ke he moui faka taane mo e moui faka fifine, ka e iloa e tautolu na iloa mena e tau fuata mai he falu a tau fakailoaaga foki. Moua mai he taha kumikumiaga ha Niu Silani tau 2001 ko e moua mai he tau aoga e laulahi he tau fakailoaga he tau fanau aoga, mumui mai ai e tau kapitiga, mamatua, pepa, tohi mo e TV.

Falu fakailoaaga

Loga lahi e tau lagomatai kehekehe ke fakaaoga ma e tau fuata hagaao ia ke he moui taane mo e moui fiiine. Lalafi foki ki ai e tau gagao pikitia kelea mo e tau leveki puipuiaga tino.

Matutaki atu ke he kiliniki Family Planning he matakavi haau po ke Sexual Health Service. Loga e tau lagomatai kehekehe he Family Planning ke lata mo e tau fuata mo e tau mamatua, tuga e.

Tau mamatua – tutala e moui taane mo e moui fifine ke he tau fanau haau – ko e tohi tote lata ma e magafaoa ke he tau puhala tutala mo e tama 8 ke he 14 e tau tau moui.

Ko e Kupu – lata ma e tau fuata oti, tau tala he tau fuata Niu Silani ne tali aki e tau huhu tau momohe, fakakapitiga, fakaohooho, tau tulaki kona mo e kava.

Fifiliaga Haau – lata ma e tau fuata motua, tala he tau fuata Niu Silani ne tali aki e tau huhu tau momohe, fakakapitiga, fakaohooho, tau tulaki kona mo e kava.

Falu fakailoaaga

Pacific Organisations:

 • Family Life Education Pasefika (FLEP) – Auckland 09 636 2737
 • Affirming Women – Auckland 09 278 6065
 • Te Rapakau Health – Hamilton 07 847 7529
 • South Waikato Pacific Island Health Committee – Tokoroa 07 886 0010

Fakakia ke he pepa telefoni he matakavi ne nofo ai a koe:

 • Family Planning
 • Parentline
 • Presbyterian Support Services
 • Relationship Services