Fakahuhu moe founga ngaue ke fili mei ai

Fakahuhu moe founga ngaue ke fili mei ai:

 • ‘Omi e pēpē ki falengaue ‘o fafanga ai:
  • Ngaue mei ‘api (fakahuhu ‘a pēpē ‘o fakatatau ki he‘ene fiema‘u)
  • Ngaue ‘iha ‘ā takai kehe ‘o ‘ikai ko ‘api:
   • ‘Oatu ‘a pēpē ki he ngaue ke fafanga ai (fiema‘u leva ha feitu‘u nonga mo ‘ata‘ata ke fafanga ai)
   • To‘otama ha taha kehe:
    • Fononga ki ‘api ke fafanga ai ‘a pēpē (Fiema‘u leva ha me‘alele pea mo ha taimi kae ho‘atā pau mo fe‘unga mei he ngaue)
    • Fononga atu ‘ae toko taha to‘otama ki ‘api ngaue (Fiema‘u ha feitu‘u lelei ‘e lava ai hano fafanga)
    • Tuku ‘a pēpē ‘i ha childcare (feitu‘u ‘oku nau tokanga‘i ‘ae longa‘i fanau) pe ko ha ‘api ‘oku ofi ki ho fale ngaue ke fafanga ai (fiema‘u leva ha taimi fe‘unga ke toutou fafanga ai)
 • Faganga ‘e ha taha kehe ho pēpē ‘aki ‘ae hu‘ahuhu kuo ‘osi tatau:
  • Tuku ‘a pēpē ‘i ha fale tauhi fanau hangē ko ha kinitakateni Tonga pe ko ha daycare (‘e fiema‘u leva ke‘i ai hao taimi malōlō he ngaue ke tatau ai ha hu‘ahuhu ma‘ae pēpē)I
  • Tuku ‘a pēpē ke to‘otama ai ha taha ‘i ho family (‘e fiema‘u leva ke ‘i ai hao taimi malōlō he ngaue ke tatau ai ha hu‘ahuhu)