Immunise against HPV (Human Papillomavirus) – Cook Islands Māori version

Pamphlet in Cook Islands Māori explaining vaccination against human papillomavirus (HPV).

Pātia pāruru‘ia, ei arai i te HPV (Human Papillomavirus)

E vairakau vekesini no te tauturu i te arai kia kore e tupu te maki pu‘aroto ta te maki piri o te HPV e akatupu ana

E au tuatua akakitekite, ki te au tamariki māpu, e to rātou kōpu tangata, e te ānau

Na te pātia‘anga pāruru ki te papiromavaearesi (human papillomavirus - HPV) e tauturu i te arai i tetai vaearesi (virus) te aka akatupu i te au tu maki pu‘aroto tuketuke, te ka arapaki i te tanetini e te vainetini.

Ka firi ua te vekesini HPV ki te katoatoa uki mataiti 9 ki te 26.

Eaa te HPV?

 • E vaearesi tupu putuputu te HPV, te ka pararauare na roto i te piri‘anga o te pakiri o tetai tei tu‘ia, ki tetai ke mai. Ko te maata‘anga o te tangata, ka tu‘ia ratou e teia maki i tetai tuatau i to ratou ora‘anga.
 • Ko te maata‘anga o te au maki o te HPV, ka meitaki ua mai ratou ma te kore e kimi ravenga ia atu, e kare e tupu tetai au manamanata atea pu ua. I tetai taime, kare ratou e meitaki, e ka tupu te au akatuke‘anga ki te au vairanga manumanu oraora rikiriki o te kopapa (cells), te ka akatupu mai i te maki pu‘aroto a te au ra ki mua o te ora‘anga.

Ea‘a te au maki pu‘aroto ta te HPV e akatupu ana?

 • Na te HPV e akatupu ana i te maata‘anga o te maki pu‘aroto o te ngutu o te vairanga tamariki o te vaine, koia oki, te maki pua‘roto i raro mai i te tuanga vairanga pepe o te vaine, me kore ra, i te kopu vairanga pepe o te vaine. Ka tupu mai te au manumanu taukore rikiriki ki roto i te ngutu o te kopu vairanga tamariki o te vaine, te ka riro mai ei maki pu‘aroto me kore e kitea vaveia, ma te akapae‘ia.
  • E mea puapinga kia rave putuputu‘ia te akara akatinamou‘anga o te ngutu vairanga tamariki, kia arai ia atu te au maki pu‘aroto tokoiti tei kore i pāruru‘ia e te vekesini.
 • E akatupu ana te HPV i te maki pu‘aroto o te karaponga e te to va‘a, e, e tupu putuputu ana teia ki te tanetini, eia‘a ra e, ki te vaine. E akatupu katoa ana te HPV i te maki pu‘aroto  vairanga pepe, ki te ika o te vaine, e te ra‘o o te tane.
 • Ka akatupu tetai au tu HPV i te tona paka marokiakia ki te repe.

E akape‘ea ana te pātia‘anga pāruru i te pāruru‘anga kia kore te maki pu‘aroto e tupu?

E angaanga ana te vekesini na roto i te akakeu‘anga i te turanga pāruru o te kopapa, kia maani mai i tona uaorai au manumanu rikiriki pāruru kopapa (antibodies), no te arai atu i te au tu HPV te ka akatupu i te maki pu‘aroto, me kore ra, i te au tona marokiakia o te repe.

Me ka arapaki‘ia teta‘i tangata e te HPV, tei oti takere aia i te pātia pāruru‘ia, na te au manumanu rikiriki pāruru kōpapa i roto i tōna toto, e tamaki atu i te vairesi, e ka pāruru te reira kia kore aia e tu‘ia e te maki kino.

Ka pou teta‘i au epetoma i muri mai, e akamata ai te pātia‘anga pāruru tei rave‘ia, i te pāruru kia kore te HPV e tupu.

Kāre te vekesīni e akatupu i te maki HPV, me kore ra, i te maki pu‘aroto.

Ea‘a te uki mataiti e tau ei kia raveia te pātia‘anga pāruru no te arai i te HPV?

Kua tamanako meitaki ia e, kia oronga‘ia te vekesini ki te au tamariki uki 11 ki te 12 mataiti, ina ra, ka firi ua teia ki te au tamariki uki 9 ki te 26 mataiti.

 • Ko te au tamariki uki 9 ki te 14 mataiti, ka anoano‘ia e rua o ratou tuanga o te vairakau vekesini, e mei te ono marama te atea o tetai tuanga e tetai tuanga.
 • Ko te au tamariki uki 15 mataiti e i runga atu, ka anoano‘ia e toru o ratou au tuanga o te vekesini, te ka raveraveia i roto i te 6 marama.

Ka angaanga meitaki atu tikai te vekesini, me oronga‘ia ki te uki mataiti i raro mai, no teia nga tumu e rua.

 • Ko te au tamariki uki mataiti ki raro mai te ka pātia pāruru‘ia, ka maata atu to ratou turanga pāruru te ka rauka mai, no te pāruru atu kia kore te maki piri e tupu.
 • Ka arai te vekesini i te maki piri – kare e rapakau i te reira. Ko te aite‘anga i teia, e iti mai to ratou turanga pāruru i to te aronga tei arapaki ke ia ana e te HPV, na roto i te piri‘ana moe tane/vaine.

Ka oronga‘ia te vekesini ki te au tamariki i te maata‘anga o te au apii, e i te maata‘anga o te taime, ki te au tamariki apii Mataiti 8. Ka rauka firi katoa mai te vekesini mei ko mai i te au ngai rapakau maki, e tetai au ngai rapakau e putuputu mai ana te katoatoa.

Mei te‘a te turanga puapinga o te vekesini?

 • E turanga puapinga maata tikai to te vekesini, i te pāruru‘anga kia kore te au maki piri o te au tu HPV e tupu, te ka akatupu i te maki pu‘aroto.
 • E turanga puapinga maata katoa to te vekesini i te arai‘anga, kia kore te au tona marokiakia o te repe, e tupu.
 • I teia ngauru mataiti i topa ake nei, kua topa maata ki raro, te au maki piri ta te HPV e akatupu ana ki te au tamariki mapu, i roto i te au bāsileia e oronga ana i te pātia‘anga pāruru no te HPV.
 • E tuatau roa to te vekesini no te pāruru‘anga, e kare e pou vave te reira, e rau te tuatau.

Mei tea‘a te tu turanga meitaki o te pātia‘anga pāruru?

 • E turanga meitaki maata to te HPV pātia‘anga pāruru, mei to tetai o te au vekesini o te tamariki rikiriki.
 • Ka tupu putuputu te mamae e te akamura o te rima, te mamae, me kore ra, te akaea i te nga‘i i raveia ai te pātia‘anga. Kare te fiva, te katu mamae, te akatoto‘a ruaki, e te matapoiri, e tupu putuputu ana.
 • Takitai ua ake taime, ka tupu te turanga kino, no tei kore i rauka i te kopapa i te ariki i tei raveia, me kore ra, te turanga kino no tei raveia e kua kinokino te kopapa (anaphylaxis) i muri ua ake i te oti‘anga te pātia‘anga pāruru. Me ka tupu ake teia, ka rauka i te neti i te rapakau, kia meitaki tikai te reira. No teia me tupu ake, ka pati‘ia ki te tangata kia tiaki e 20 miniti i muri ake i te oti‘anga te pātia‘anga pāruru i te raveia.

Ko‘ai te kare e tau kia pātia pāruru‘ia?

 • Ko tetai ua atu tei rokoia ana tona kopapa e te turanga kino no te i‘iti (yeast), me kore ra, no tetai atu mea ke i roto i te vekesini, kare aia e tau kia pātia pāruru‘ia. Me kare koe i papu meitaki, me ka tika, e komakoma atu koe ki toou taote, me kore ra, ki te neti angaanga.
 • Ka anoano‘ia te au vaine tei nui pepe, kia tiaki kia roa mai to ratou pātia‘anga pāruru e raveia ai, no te mea, kare i kitea‘ia ake te turanga meitaki o te vekesini i te tuatau nui o te vaine. I te au kimi‘anga kite tei oti te rave‘ia, kāre i kitea‘ia mai teta‘i au tūranga kino manamanata, te ka tupu ki te au vaine tei nui pēpē, tei oti rātou i te pātia pāruru‘ia.

Te Retita Bāsileia Pātia‘anga Pāruru (The National Immunisation Register)

 • Ka rekoti‘ia te au pātia‘anga pāruru ki roto i te akapapa‘anga a te Retita Bāsileia Pātia‘anga Pāruru (National Immunisation Register – NIR), ei ravenga kia maara‘ia te au tu‘anga te ka anoano‘ia, kia tuku‘ia mai, e kia kite te aronga angaanga rapakau maki e, ko te‘ea  taote o te reira aronga.
 • Ka riro katoa teia tuatua akakitekite, no te akara akatinamou i tei tupu kapiti ma te matutu, o te turanga o te porokaramu vekesini, ki te akanoo‘anga turanga o te maki pu‘aroto.

Tei ea te nga‘i e rauka mai ei teta‘i au tuatua akakitekite akamarama akaou mai no teia?

No tetai tuatua akakitekite akaou mai, e komakoma atu koe ki toou taote, ki te neti angaanga, me kore ra, ki te kiriniki rapakau maki; atoro‘ia atu te roro uira atuitui www.health.govt.nz/hpv me kore ra, founu‘ia atu te numero 0800 IMMUNE (0800 466 863).

Ka rauka mai te au tuatua akakitekite o te Porokaramu Bāsileia Akara‘anga Ngutu o Te Vairanga Tamariki, i runga i te roro uira atuitui a te Tu‘anga Akarakara o te Bāsileia (National Screening Unit), te www.nsu.govt.nz.