Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - Sāmoan version

Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - Sāmoan version

HE Code: 
HE2282
Language: 
Format: 
Leaflet A4 (online only)
Publication date: 
1 June 2010
Status: PDF available to download.
Information in Sāmoan for hearing technicians to give to parents/caregivers when the child has passed hearing screening, carried out as part of routine Well Child health checks.

Va‘aia lelei o le fa‘alogo a lau tama

Su‘esu‘ega o le Fa‘alogo

O lau tama na su‘eina le lelei o le fa‘alogo o se vaega lea o le tiute a le Soifua Malōlōina o Tamaiti (Well Child).  O lenei va‘aiga e iloa ai o lo‘o i ai ni a‘afiaga ma e mana‘omia le faia lea o nisi su‘esu‘ega. 

E leai se leaga o le fa‘alogo na mauaina i lenei taimi.

O ā ni mea e va‘ai i ai mo le lumana‘i

O nisi o tamaiti latou te pasia lenei vaega o le siaki e maua ai ni fa‘afītāuli o le fa‘alogo i se taimi mulimuli.

Afai e i ai se fa‘afaigātā i le a‘oa‘oina po‘o ni fa‘afaigātā i le faitautusi po‘o ni fa‘afītāuli i le tautala, o lona uiga atonu o lo‘o i ai se fa‘aletonu i ona taliga pe leaga foi le fa‘alogo.

O lau tama o le ā LĒ toe siaki so‘oa taliga i le ā‘oga, o le mea lea afai o mamafa ia te oe le leaga o taliga po‘o le leaga o le fa‘alogo a lau tama, e tāua tele lou:

  1. Fesili ina ia siakiina ona taliga e se tasi o lo‘o galue i le siakiina o le Va‘ai ma le Fa‘alogo i le isi ā latou asiasiga (afai o lau tama o lo‘o i le ā‘oga fa‘ata‘ita‘i, ā‘oga amata po‘o le ā‘oga tulagalua); PE
  2. Alu i lau foma‘i masani mo se tusi talosaga ina ia siakiina le fa‘alogo a lau tama e se tagata fa‘apitoa i leo.

Afai e i ai se fa‘afītāuli i le fa‘alogo a lau tama (leaga le fa‘alogo), o le vave ona maua e lelei lea mo le latou olaga a‘oa‘oina ma le tuputupu a‘e.

Afai o e lē mautinoa – alu e siaki!

Mo nisi fa‘amatalaga e ugia i le su‘eina o le lelei o le fa‘alogo a tamaiti, pe fia maua fo‘i se kopi o lenei pepa mai le au‘upega tali‘ilagi (initaneti) asiasi atu i le Matāgaluega o le Soifua Malōlōina pe vala‘au atu fo‘i i le telefoni le totogia –24 itulā o le fautuaga mo le soifua malōlōina, i le (0800 611 116).