Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - te reo Māori version

Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - te reo Māori version

HE Code: 
HE2280
Language: 
Format: 
Leaflet A4 (online only)
Publication date: 
1 June 2010
Status: PDF available to download.
Information in te reo Māori for hearing technicians to give to parents/caregivers when the child has passed hearing screening, carried out as part of routine Well Child health checks.

Te tiaki tonu i te rongo o tō tamaiti

Te Whakamātau Rongo

I whakamātauria te rongo o tō tamaiti hei wāhanga o te kaupapa whakamātau Tamariki Ora. Kitea ai e tēnei whakamātau te nuinga o ngā mate rongo. 

Kāore i kitea he mate rongo e taua whakamātau i tēnei wā.

Ngā mea hei tirotiro māu ā muri ake

Tēnā pea ka tipu he mate rongo ā muri atu ki ētahi tamariki i puta ora i tēnei whakamātau.

Mēnā he uaua te ako, te pānui pukapuka rānei ki tō tamaiti, mēnā e uaua rānei tana kōrero, tēnā pea he mate rongo tōna.

E KORE e whakamātau matatauria anō te rongo o tō tamaiti i a ia i te kura, nō reira ki te āwangawanga koe ki te kaha rongo o tō tamaiti he mea nui kia:

  1. Tono koe kia whakamātauria te rongo o tō tamaiti e tētahi Kaitoi Kite Rongo i tōna toronga mai o muri atu (mēnā kei te kura kōhungahunga, te kura tuatahi, te kura takawaenga rānei); TĒRĀ RĀNEI
  2. Haere koe ki tō tākuta me te tono kia tukuna atu ki tētahi kaimātai rongo e aromatawaia ai te rongo o tō tamaiti.

Mēnā he mate rongo tō tāu tamaiti, he mea pai te mōhio wawe mō te ako me te whanaketanga o tō tamaiti.

Mēnā he māharahara – whakamātauria! 

Mō ētahi atu pārongo mō te whakamātau i te rongo o ngā tamariki, te tiki ake i tēnei mātārere rānei, tirohia te pae tukutuku a te Manatū Hauora, waea atu rānei ki te ratonga tohutohu hauora koreutu haora-24, ki Healthline i (0800 611 116).