Keeping an Eye on Your Child's Vision (B4 School Vision Screening) - Sāmoan version

Keeping an Eye on Your Child's Vision (B4 School Vision Screening) - Sāmoan version

HE Code: 
HE2296
Language: 
Format: 
Leaflet A4 (online only)
Publication date: 
1 June 2010
Status: PDF available to download.
Information in Sāmoan for vision technicians to give to parents/caregivers when the child has passed vision screening for amblyopia (lazy eye), as part of routine Well Child health checks.

Mātauina o le va‘ai o mata o lou alo

Su‘esu‘eina o le Va‘ai

O faiga masani a le Well Child, le siakiina pe sa su‘esu‘eina lou alo i le tulaga e ta‘ua o le matamoe po‘o le matapē (amblyopia) ma ia fa‘amautū ai e lē afaina o ia i lea tulaga.

E lē o fa‘afitauli uma tau mata ma le va‘ai e mafai ona iloa i lea su‘esu‘ega.

O nisi o tamaiti e pasi i le su‘esu‘ega lenei, e ono i ai nisi fa‘afitauli tau i le va‘ai a ō latou mata, ma e ono a‘afia ai le latou va‘ai i se taimi mulimuli i le lumana‘i. 

Mātauina o le va‘ai o mata o lou alo

Afai e a‘afia lou alo i ni fa‘afitauli tau i le a‘oa‘oina o ni mea fou po‘o le faitautusi, foliga e telē le tino ma tausaga ae laititi pea i ana aga, taumafai e fa‘apupula ona mata aga‘i i luga pe fa‘asipa foi lona ulu ina ia manino ai lana va‘ai i se mea, pe tigā so‘o lona ulu, o lona uiga, e i ai fa‘afitauli i lana va‘ai.

E lē toe siakiina mata ma le va‘ai a lou alo se ia o‘o i le Tausaga Fitu, o lona uiga la afai e te popole pea i le tulaga o lana va‘ai po‘o ona mata, e tāua lou feiloai i se foma‘i mata po‘o se isi e siakiina le va‘ai o mata.

Afai e moni e i ai se fa‘afitauli o le va‘ai a lou alo, o le vave ona iloa, e matuā aogā tele mo lona a‘oa‘oina ma le tuputupua‘e.

Afai e te lē mautinoa – e lelei ona siaki loa!

Mo nisi fa‘amatalaga e uiga i le su‘esu‘eina o le va‘ai a tamaiti, pe e te mana‘o e lolomi le tusitusiga lenei, asiasi ane i le Upega o Feso‘ota‘iga a le Matagaluega o le Soifua Maloloina: http://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/well-child-tamariki-ora/about-b4-school-check po‘o lou vili foi o le numera e le totogia e 24 itula mo fautuaga tau i le soifua malōlōina, o le Healthline (0800 611 116).