Make Your Car Smokefree - Cook Islands Māori version

Make Your Car Smokefree - Cook Islands Māori version

HE Code: 
HE1803
Also available in: 
Format: 
Pamphlet A5
Publication date: 
1 September 2006
Revision date: 
July 2021
Order free copies:
Leaflet in Cook Islands Māori on keeping your car smokefree and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer.

Akapapu'ia tō'ou ei mōtokā kare e kai 'ava'ava'ia ana ki roto

I te ʻakatopa mai i te tamariki i te ʼakaeaʼanga i te auaʼi ʼavaʼava a tetai atu, ka ʼapa, i raro ake i te ture, te kai ʼavaʼava i roto i tetai apinga ʼakaʼ oro, me e tamariki tetai tei raro ake i te 18 mataʼiti i roto, mei te rā 28 o Noema i te mataiti 2021.

Ka tupu te kino ki tāʼau anau tamariki me kai ʼavaʼavaʼia i roto i te mōtokā, nō te mea:

  • Ka akaea te tamariki i te rua ō te koʼu auaʼi ā te aronga kai ʻavaʼava, ē kā riro tēia i te ʻakatupu i tētai au maki, mei te au tu maki ūmaūma, te taringa pīrau, ē te potopoto aʼo.
  • Ko te au tamariki māpu e au taeake/ngutuare tangata/kopu-tangata tō rātou e kai ʻavaʼava ana, tē kā riro katoa mai ei aronga kai ʼavaʼava.

Te rua ō te koʼu auaʼi i roto i tōʼou mōtokā

Ko te rua ō te koʼu auaʼi ʻavaʼava, koia oki, ko te auaʼi i te ope o te ʻavaʼava ē kā ra, ē pēra katoa te auaʼi tā te tangata kai ʻavaʼava ē pupuʼi ra ki roto i te reva. Tei runga atu i te 200 te au tū poitini i roto i teia auaʼi te ka riro ē, nā tētai pae ō teia au poitini, e ʻakatupu i te maki cancer.

  • Ua atu ē ka akatueraʼia te au māramarama ō te mōtokā, kāre te au poitini kātoatoa ē pou i te ngaro.
  • Ua atu ē ka ngaro te auaʼi ē te aunga ō te ʻavaʼava, kā roa te poitini i te vai ua anga.
  • Kāre e rauka i te tamariki i roto i te mōtokā i te akaneke mamao ia rātou i te rua o te koʼu auaʼi ʻavaʼava.

Te au takainga māmā kia kore tō‘ou mōtokā ē kī‘ia ē te rua ō te ko‘u aua‘i ‘ava‘ava

  • Tukuʼia tetai ture – kāre ē tikaʼia te kātoatoa i te kai ʻavaʼava i rota i tōʼou mōtokā.
  • Tāmaʼia tāʼau apinga vairanga reʼu ē te tumutumu ʻavaʼava.
  • Akapaeʼia te apinga tutungi ʻavaʼava.
  • Akakite‘ia ki te tangata – tuku‘ia tetai tuatua ārai i te kai ‘ava‘ava (Smokefree) ki runga i tō‘ou māramarama mōtokā.
  • Pati‘ia ki tō‘ou ngutuare ē te kopu-tangata, auraka e kai ‘ava‘ava i roto i tō‘ou mōtokā, ei rāvenga no te turuturu i tō‘ou anoano.

Kia riro koe ei ākaraʼanga meitaki nō te katoatoa, i te kore ē kai ʻavaʼava i te au tuātau katoatoa mē ē tamariki tetai i reira. Ka riro teia i te tauturu kia kore rātou e riro mai, e aronga kai ʻavaʼava.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke