Make Your Car Smokefree - Cook Islands Māori version

Make Your Car Smokefree - Cook Islands Māori version

HE Code: 
HE1803
Also available in: 
Format: 
Pamphlet A5
Publication date: 
1 September 2006
Revision date: 
July 2018
Status: Hard copies currently out of stock.
Leaflet in Cook Islands Māori on keeping your car smokefree and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer.

Akapapu‘ia tō‘ou ei mōtokā kare e kai ‘ava‘ava‘ia ana ki roto

Ka tupu te kino ki tā‘au anau tamariki me kai ‘ava‘ava‘ia i roto i te mōtokā, nō te mea:

  • Ka ‘akaea te tamariki i te rua ō te ko‘u aua‘i ā te aronga kai ‘ava‘ava, ē kā riro tēia i te ‘akatupu i tētai au maki, mei te au tu maki ūmaūma, te taringa pīrau, ē te potopoto a‘o.
  • Ko te au tamariki māpu e au taeake/ngutuare tangata/kopu-tangata tō rātou e kai ‘ava‘ava ana, tē kā riro katoa mai ei aronga kai ‘ava‘ava.

Te rua ō te ko‘u aua‘i i roto i tō‘ou mōtokā

Ko te rua ō te ko‘u aua‘i ‘ava‘ava koia oki, ko te aua‘i te ope o te ‘ava‘ava ē kā ra, ē pēra katoa te aua‘i tā te tangata kai ‘ava‘ava ē pupu‘i ra ki roto i te reva. Tei runga atu i te 200 te au tū poitini i roto i teia aua‘i te ka riro ē, nā tētai pae ō teia au poitini, e ‘akatupu i te maki cancer.

  • Ua atu ē ka akatuera‘ia te au māramarama ō te mōtokā, kāre te au poitini kātoatoa ē pou i te ngaro.
  • Ua atu ē ka ngaro te aua‘i ē te aunga ō te ‘ava‘ava, kā roa te poitini i te vai ua anga.
  • Kāre e rauka i te tamariki i roto i te mōtokā i te akaneke mamao ia rātou i te rua o te ko‘u aua‘i ‘ava‘ava.

Te au takainga māmā kia kore tō‘ou mōtokā ē kī‘ia ē te rua ō te ko‘u aua‘i ‘ava‘ava

  • Tuku‘ia tetai ture – kāre ē tika‘ia te kātoatoa i te kai ‘ava‘ava i roto i tō‘ou mōtokā.
  • Tāma‘ia tā‘au apinga vairanga re‘u ē te tumutumu ‘ava‘ava.
  • Akapae‘ia te apinga tutungi ‘ava‘ava.
  • Akakite‘ia ki te tangata – tuku‘ia tetai tuatua ārai i te kai ‘ava‘ava (Smokefree) ki runga i tō‘ou māramarama mōtokā.
  • Pati‘ia ki tō‘ou ngutuare ē te kopu-tangata, auraka e kai ‘ava‘ava i roto i tō‘ou mōtokā, ei rāvenga no te turuturu i tō‘ou anoano.

Kia riro koe ei ākara‘anga meitaki nō te katoatoa, i te kore ē kai ‘ava‘ava i te au tuātau katoatoa mē ē tamariki tetai i reira. Ka riro teia i te tauturu kia kore rātou e riro mai, e aronga kai ‘ava‘ava.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke