National Bowel Screening Programme – Samoan version

National Bowel Screening Programme – Samoan version

HE Code: 
HP6833
Language: 
Format: 
Leaflet DLE
Publication date: 
April 2018
Order free copies:
Gives brief information in Samoan promoting the free National Bowel Screening Programme for people aged 60–74, and directing to sources of additional information.

O Niu Sila, o se tasi o atunu‘u o le lalolagi e maualuga fuainumera o tagata ua maua i le kanesa o le ga‘au. O le alualu so‘o e fai su‘esu’ega i le ga’au, o le a fa‘aolaina ai ma fesoasoani ina ia vave maua le kanesa, ma e mafai ona fai togafitiga ma vave ona manuia ai.

O le Polokalame Aoao e Siaki ai le Ga‘au e leai ma se totogi o lo‘o fa‘atinoina fa‘asolo atoa i Niu Sila. O lo‘o ofoina atu i tamaloloa ma fafine, mai le 60 e o‘o atu i le 74 tausaga le matutua, o lo‘o mafai ona fa‘atupeina e le Soifua Maloloina.

A o‘o atu i le taimi o le a fa‘atino ai lenei su‘esu‘ega, ona matou lafoina atu lea o se tusi vala‘aulia, ma le pepa e aumai ai lau fa‘atagaga e fa‘atino ai lenei su‘esu‘ega e leai ma se totogi.

O le a e maua lau tusi vala‘aulia muamua i totonu o le lua tausaga pe a amata lenei polokalame i totonu o lou nu‘u.

O lenei su‘esu‘ega e fai i lou fale, ma e mama ma faigofie ona fai.

O le tele o nisi fa‘amatalaga e te mauaina mai luga o le Polokalame Aoao e Siaki ai le Ga‘au i le www.timetoscreen.nz pe telefoni: 0800 924 432.

E tatau ona va‘ai lau foma‘i i le taimi nei pe afai o lo‘o iai ni āuga o lo‘o e popole ai i le ga‘au.