National Bowel Screening Programme – Samoan version

National Bowel Screening Programme – Samoan version

HE Code: 
HP6833
Language: 
Format: 
Leaflet DLE
Publication date: 
April 2018
Revision date: 
August 2021
Order free copies:
Gives brief information in Sāmoan promoting the free National Bowel Screening Programme for people aged 60–74, and directing to sources of additional information.

O le siaki o le laualo mo i latou ua 60 e o‘o atu i le 74 tausaga le matutua

O le polokalame aoao e siaki ai le laualo (ga‘au)

O Niu Sila, o se tasi o atunu‘u o le lalolagi e maualuga fuainumera o tagata ua maua i le kanesa o le laualo poo le ga‘au. E tailua tausaga ma fai lenei suesuega e iloa ai tulaga poo ua afaina i le kanesa e vave ai ona togafitia.

E leai se totogi mo tagata 60-74 tausaga (sitiseni ma nofo mau).

A oo atu le polokalame i lou itumalo/nuu, o le a lafoina atu se tusi valaaulia, pepa ole maliega atoa ma ni faatinoga (kit) e fai ai lenei suesuega.

E faatinoina lava lenei suesuega i totonu o lou maota/laoa.

O le tele o nisi fa‘amatalaga e te mauaina mai luga o le polokalame aoao e siaki ai le ga‘au i le www.timetoscreen.nz pe telefoni: 0800 924 432.

E tatau ona va‘ai lau foma‘i i le taimi nei pe afai o lo‘o iai ni āuga o lo‘o e popole ai.