Newborn Hearing Screening: Your Baby's Hearing Screen - Samoan version

Pamphlet in Samoan explaining the benefits of newborn hearing screening and the procedure used.

Siakiina o Pepe Fou

Siaki fai fua o le soifua malōlōina o lau pepe

O pepe uma e siakiina i le taimi fa‘ato‘ā fananau mai ai mo le va‘aiga po‘o lelei mea uma. O nisi o siaki e fa‘atinoina mo le soifua malōlōina o lau pepe ua ta‘ua o le ‘screening‘

Siakiina o le fa‘alogo a pepe fou – aiseā e mana‘omia ai e la‘u pepe?

O le a ofoina atu se avanoa e siakiina ai le fa‘alogo a lau pepe e iloa ai pe o lelei lana fa‘alogo. O lenei siaki ua fa‘apitoa lea mo le fa‘ailoaina mai o ni vaega e ono o‘o i ai le leaga o le fa‘alogo. E lē mafai ona fa‘ailoina mai ai le feoloolo o le leaga o le fa‘alogo. Afai e le mafai e pepe ona fa‘alogo, o le a fa‘afaigatā ia i latou ona malamalama ma talanoa ma oe. Afai e iai se fa‘afitāuli i le fa‘alogo a lau pepe, o le vave ona maua o le a lelei lea mo le latou gagana, a‘oa‘oga ma le ola tuputupu a‘e.

O le ā le siaki o le fa‘alogo a pepe fou?

Photo showing baby having the newborn hearing screening with the ear cushion placed over their head. Baby is asleep.I le siakiina o le fa‘alogo a lau pepe, o le a tu‘u se aluga i luga o le taliga o lau pepe ma tātā ni leo kiliki mālū. O mea faigaluega fa‘apitoa o le a fa‘apipi‘i lea i le ulu o lau pepe, ma o le tali e aumai e tōtōga fa‘alogologo o le taliga o lau pepe o le a fa‘amaumauina lea e nei mea faigaluega fa‘apitoa. Ua ta‘ua lenei faiga o le tali e aumai fa‘aleo fa‘aotometi mai le vaega o le fai‘ai o lo‘o soso‘o ma le ivitū po‘o le siaki o le aABR.

 

O āfea po‘o fea o le a faia ai le siakiina o le fa‘alogo a lau pepe fou?

O siaki e masani lava ona faia ae lua te le‘i te‘a i tua ma lau pepe mai le falema‘i. Afai e le‘i ola lau pepe i le falema‘i, pe e le‘i siakiina fo‘i ae lua te le‘i te‘a i le fale, o le a ofoina atu le faia o nei siaki e lau foma‘i masani po‘o se falema‘i i le itū mo ma‘i e lē taofia i le falema‘i. E lelei lou alu vave ae le‘i o‘o i le taimi fa‘atulagaina mo le fafagaina ma le fa‘anofo fa‘alelei o lau pepe.

E tigā i la‘u pepe?

O le siakiina o le fa‘alogo a lau pepe fou e leai se tigā po‘o se mea e afāina ai lau pepe ma e mafai ona e iai i le taimi o le siaki. E faigofie toe sefe – o le tele o pepe e momoe i le taimi e fa‘atino ai. E tusa o le 15–20 minute le umi e fa‘atino ai le siaki ma e sili ona faia i le taimi a‘o filemu po‘o moe lau pepe.

O a mea e tutupu i le taimi e uma ai ona faia se siaki?

O le a fa‘ailoa atu ia te oe tali o nei siaki i le taimi e uma ai.

O ni isi o pepe e mana‘omia le toe faia o ni isi siaki ona o siaki sa faia muamua e le‘i lava se malosi o ni tali ma ni vaega na fa‘ailoa mai e le taliga e tasi po‘o taliga uma e lua. E ono tupu lenei tulaga ona:

  • e le‘i to‘a ma filemū si au pepe
  • sa tele le leoleoā i totonu o le potu siaki
  • sa iai ni vai i totonu o le taliga ogātotonu o lau pepe
  • e ono iai se a‘afiaga i le fa‘alogo a lau pepe.

Afai e tupu lenei mea i le fa‘alogo a lau pepe, o le a ofoina atu le toe faia o se siaki, i se taimi ae lua te le‘i te‘a i tua ma le falema‘i, po‘o se taimi fa‘atulagaina i le falema‘i i le itu o ma‘i tausāvali.

Ae fa‘apefea pe afai e le o manino se tali i le taimi ua uma ona toe faia se isi siaki?

E le fa‘apea ua leaga le fa‘alogo a lau pepe. O le a tu‘uina atu oe e va‘aia se foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa, o le a ia faia ni isi siaki ma fautuaina oe i se isi gaoioiga e tatau ona fai.

O au aiā tatau

O au aiā tatau ua puipuia lea i lalo o le tulafono o Health and Disability Services Consumers‘ Rights. Mo nisi fa‘amatalaga silasila i le upega o feso‘ota‘iga  http://www.hdc.org.nz/

O le tūlāfono o le Health Information Privacy Code ua puipuia ai fa‘amatalaga e patino ia te oe lava ma ua iai lau aiā tatau e mafai ai ona e maua ia fa‘amatalaga ma fa‘asa‘o ni mea o sese. Mo nisi fa‘amatalaga silasila i le upega o feso‘ota‘iga  http://www.privacy.org.nz/

O ā fa‘amatalaga e aoina ma fa‘apefea lona fa‘aaogāina?

O le isi vaega o lenei siaki, o fa‘amatalaga e mana‘omia e le polokalame e uiga ia te oe ma lau pepe ua aoina lea e le falema‘i a lou pitonu‘u ma le Matāgāluega a le Soifua Malōlōina.

O fa‘amatalaga e aoina e aofia ai igoa, aso fanau o le pepe, fa‘amatalaga mo feso‘ota‘iga, tagatānu‘u, igoa o lau foma‘i ma isi tagata tautua, fa‘amatalaga o siaki o le fa‘alogo ma i‘uga. Ua fa‘aaogaina e:

  • siaki ai ua uma ona ofoina le siaki o le fa‘alogo mo pepe
  • avatu ai i‘uga o siaki i le foma‘i fa‘ale‘āiga ma isi tagata tautua mo failele ma le soifua malōlōina
  • va‘ava‘aia, su‘esu‘e ma sāunia ripoti o le polokalame siaki.

O nei fa‘amatalaga ua fa‘amauina lea i le polokalame fa‘akomepiuta mo le atunu‘u atoa ma e ono mafai ona fetufaa‘i ma isi polokalame o fa‘amatalaga o le soifua malōlōina o tamaiti fa‘apea le Well Child Tamariki Ora Services e aofia ai ma le siaki ua ta'ua o le B4 School Check.

Afai ua maua ane ua a‘afia le fa‘alogo a lau pepe, o le a tufa atu loa lenei fa‘amatalaga i le Matāgāluega o A‘oga ina ia mautinoa ai le latou ofōina atu ia te oe ma lau tama o auaunaga mo le puipuiga. O nei fa‘amatalaga o lo‘o tufa atu fo‘i i le Deafness Notification Database.

E leai ni ripoti fa‘asalalau o le a fa‘ailoa ai oe po‘o lau pepe i so‘o se auala.

Mo ni isi fa‘amatalaga

Afai e iai ni isi au fesili fa‘amolemole e fa‘ailoa i le ta‘ita‘i o tautua mo failele po‘o le tagata na faia le siaki o le fa‘alogo.

Mo ni isi fa‘amatalaga i fa‘amaumauga fa‘akomepiuta e fetufaa‘i o le a maua lea i le http://ithealthboard.health.nz/our-programmes.

O siaki a le Well Child Tamariki Ora ua aofia ai fesili mo mātua e uiga i le aga‘i i luma o le fa‘alogo, tautala ma le gagana a le latou pepe. Afai e iai ni ou pōpōlega e uiga i le fa‘alogo ma le tali mai a lau tama, fa‘amolemole e talanoa i foma‘i a le Well Child, faiā‘oga o le a‘oga amata po‘o lau foma‘i masani.

O Matāgāluega a le Soifua Malōlōina ma A‘oga ua latou mātāuina ma va‘ava‘aia le polokalame o le Universal Newborn Hearing Screening and Early Intervention Programme. Na fa‘avaeina lenei polokalame e fa‘amautū ai fa‘ai‘uga lelei mo pepe e leaga le fa‘alogo fa‘apea o latou ‘āiga.

Mo nisi fa‘amatalaga e uiga i le siakiina o le fa‘alogo a pepe fou, silasila i le upega o feso‘ota‘iga a le National Screening Unit: http://www.nsu.govt.nz/