Sleep on side when baby's inside - Samoan version

Sleep on side when baby's inside - Samoan version

HE Code: 
HE2573
Language: 
Also available in: 
Format: 
Leaflet DLE
Publication date: 
March 2019
Order free copies:
Gives information to inform pregnant women about how sleeping on her side in her 3rd trimester of pregnancy is proven to reduce the risk of stillbirth by half.

Moe i lou itū ‘a‘o i ai pepe i le manava

Mai le 28 vaiaso o le ma‘itaga

Ua fa‘ailoa mai e su‘esu‘ega, o le moe fa‘atafa mai le 28 vaiaso talu ona ma‘itaga, e fa‘aitiitia ai a‘afiaga o le maliliu o pepe e le‘i fananau mai a‘o e moe taliaga.

‘Aiseā e tatau ai ona ou moe i lo‘u itū?

O lou moe taliaga i masina e tolu mulimuli a‘o e ma‘itaga (mai le 28 vaiaso) e ‘ōmia ai alātoto malolosi e ono fa‘aitiitia ai le fegāsoloa‘i o le toto i lou to‘ala fānau ma le sapalai o le okesene i lau pepe.

E sili atu le moe i lou itū agavale po‘o le taumatau?

E mafai ona e filifili e te moe po‘o le itū agavale po‘o le taumatau - so‘o se itū e lelei mai le 28 vaiaso o le ma‘itaga.

‘Ae fa‘apēfea pe ‘āfai e sili atu le manaia o le moe taliaga?

O lou moe taliaga e le o le aupito sili lea mo le pepe pe ‘ā māē‘a le 28 vaiaso o le ma‘itaga. O le to‘atele o tama‘ita‘i e fiafia tele a‘o ma‘itaga e momoe fa‘atafa, ‘aemaise i le tolu māsina mulimuli o le ma‘itaga.

‘A‘e fa‘apēfea pe ‘ā ala ane o moe taliaga?

E ta‘atele le sui o le itū o lo‘o e moe ai mā ‘o le to‘atele o tama‘ita‘i ma‘itaga e feala ane o momoe taliaga. O le mea aupito tāua o le ‘āmata i le moe (moe i le aoauli ma le po) ta‘oto i lou itū ma toe fa‘atafa moe taliaga pe ‘ā ala ane.

O a pōpōlega o le fananau mai o pepe ma maliliu pe ‘ā ou moe taliaga?

O le maliu o se pepe i masina mulimuli e tolu o se ma‘itaga e pe a ma le 1 i le 500 pepe. E ui i lea, ua fa‘amaonia mai e su‘esu‘ega o lou moe i lou itū e fa‘aititia ai le ono maliu o se pepe pe ‘ā fua i lou moe taliaga.

Mō nisi fa‘amatalaga, fa‘amolemole feso‘ota‘i ane i lau fa‘atosaga, tausi soifua po‘o le fōma‘i.